MU Huynh Đệ | TEST: 12/10 - OPEN: 14/10

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 465] 12-10-2022
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 450] 12-10-2022
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 371] 12-10-2022
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 382] 12-10-2022
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 415] 12-10-2022
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 381] 12-10-2022
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 309] 12-10-2022
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 315] 12-10-2022
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 323] 12-10-2022
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 317] 12-10-2022
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 327] 12-10-2022
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 329] 12-10-2022
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 301] 12-10-2022
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 325] 12-10-2022
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 717] 12-10-2022
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 360] 12-10-2022
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 634] 12-10-2022
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 703] 12-10-2022
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 571] 12-10-2022
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 587] 12-10-2022
Giới thiệu sói tinh [đọc: 608] 12-10-2022
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 574] 12-10-2022
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 565] 12-10-2022
NPC trong game Mu Online [đọc: 534] 12-10-2022
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 581] 12-10-2022
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 402] 12-10-2022
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 430] 12-10-2022
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 430] 12-10-2022
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 506] 12-10-2022
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 487] 12-10-2022
  Xem tất cả các bản tin