MU Huynh Đệ | TEST: 30/01 - OPEN: 01/02

SỰ KIỆN BINH ĐOÀN THỎ NGỌC - BLUE EVENT

- Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày

- Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game. 0h40, 3h40, 6h40, 9h40, 12h40, 15h40, 18h40, 22h40

- Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

- Địa điểm xuất hiện:

  • Lorencia tọa độ (203,163)
  •  Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • Noria tọa độ (113,15)

- Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyểnCác bản tin mới cập nhật khác khác:
Sự kiện Swamp of Calmness - Medusa Event [đọc: 1958] 01-05-2016
Sự kiện Raklion - Selupan Event - Boss Nhện [đọc: 1942] 01-05-2016
Binh Đoàn Người Tuyết - XMas Event [đọc: 956] 01-05-2016
Sự kiện Thung Lũng Thành Loren - Castle Deep [đọc: 2025] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Hoàng Kim - Golden Invasion [đọc: 1999] 01-05-2016
Sự kiện Mùa Hè - Summer Event [đọc: 2414] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư - Boss Attack [đọc: 853] 01-05-2016
Kalima Event - đại chiến KunDun [đọc: 1887] 01-05-2016
Sự kiện Binh Đoàn Phù Thủy - White Wizard [đọc: 1941] 01-05-2016
Sự Kiện Thiên Giới - Sky Event [đọc: 2356] 01-05-2016
Sự kiện Truy tìm GM [đọc: 2025] 01-05-2016
Sự kiện Tháp Tinh Luyện - Kanturu Event [đọc: 1378] 01-05-2016
Sự kiện Illusion Temp - Ngôi Đền Ảo Giác [đọc: 1392] 01-05-2016
Sự kiện Dopple [đọc: 1406] 01-05-2016
Sự kiện Quảng Trường Quỷ - Event Devil Square [đọc: 1443] 01-05-2016
Sự kiện Đầm Lầy Chết [đọc: 1610] 01-05-2016
Sự kiện Pháo Đài Sói - Event CryWoft [đọc: 1882] 01-05-2016
Sự kiện Hỗn Nguyên Lâu - Event Chaos Castle [đọc: 1976] 01-05-2016
Sự kiện Huyết Lâu - Lâu Đài Máu [đọc: 1981] 01-05-2016
Sự kiện Công Thành Chiến [đọc: 1534] 01-05-2016
Sự kiện baruka - Event Baruka [đọc: 2012] 01-05-2016