MU Huynh Đệ | TEST: 30/01 - OPEN: 01/02

CÁCH KHẢM SOCKETS ĐỂ KÍCH THÊM DÒNG TÍNH NĂNG SOCKETS

 

BQT xin hướng dẫn các bạn cách ép Nguyên tố để kích hoạt dòng :

Tính năng Sockets : Tăng cơ hội sát thương x2 : 3% | Loại bỏ phòng thủ 1%- Vũ khí ép Nguyên tố: Lửa, Băng, Sét
- Item Quần áo, và Khiên ép Nguyên tố: Nước, Gió, Đất

+ Vũ khí và Khiên bạn cần khảm sao cho có đủ 6 Loại: Lửa + Nước + Băng + Gió + Sét + Đất là có x2 damage +3%

- Vũ khí: theo thứ tự Lửa, sét, băng hoặc Sét, băng, Lửa
- Khiên: Đất, Gió, Nước tùy chọn

+DK : Giầy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió, Nước, 2 dòng sau tùy chọn
+ELF: Giấy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió - Mũ phải có Nước và Gió
+DW : Giầy và Tay theo thứ tự : Đất, Gió, Nước
+RF : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Quần phải có đủ 2 nguyên tố Gió và Nước
+DL : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Tay theo thứ tự : Đất, Gió - Áo theo thứ tự Đất, Gió, 3 dòng sau tùy chọn
+MG : Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Tay phải có đủ 2 nguyên tố Gió và Nước - Áo phải có Gió và Đất
+SUM: Giầy theo thứ tự : Đất, Gió, Nước - Mũ phải có theo thứ tự Đất, Gió - Áo phải có Gió và Nước


mu moi ra, mu viet, mu viet nam, mu dai viet, mu moi openCác bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 754] 01-05-2016
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 2404] 01-05-2016
Khảm socket Giáp trụ và Vũ khí cho từng Class (tham khảo) [đọc: 678] 01-05-2016
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 2110] 01-05-2016
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 1959] 01-05-2016
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 1560] 01-05-2016
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 1569] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 2008] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 1962] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 1455] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 2258] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 2349] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 2092] 01-05-2016
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 1870] 01-05-2016
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 2314] 01-05-2016
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 2410] 01-05-2016
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 1670] 01-05-2016
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 2205] 01-05-2016
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 2426] 01-05-2016
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 2235] 01-05-2016